โครงการ Golf To School

Golf เป็นมากกว่ากีฬา กอล์ฟสร้างโอกาสได้มากมาย มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วทั้งในระดับโลก ในระดับประเทศ และกอล์ฟควรเป็นกีฬาที่ใครก็เล่นได้ เพียงแต่วันนี้ หลายคนมองข้ามกีฬากอล์ฟไป เพียงเพราะรู้สึกว่า จะเล่นกอล์ฟ ต้องมีเงิน

Trust Golf มีโครงการที่จะทำให้กอล์ฟเป็นที่รู้จักมากขึ้น เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ เข้าถึงกีฬากอล์ฟได้ เพื่อที่วันหน้าประเทศเราจะมีนักกอล์ฟระดับโลกอีกหลาย ๆ คน อีกทั้งในช่วงที่ประเทศไทยมีนักกอล์ฟหลาย ๆ ท่าน ที่ประสบความสำเร็จระดับโลก ถ้าอยากผลักดันให้เกิดการเข้าถึงกอล์ฟมากขึ้น ก็นับว่าช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้ว

Golf To School

Golf To School กอล์ฟสร้างโอกาส
Powered by TRUSTGOLF
สำหรับโรงเรียนรัฐบาลขนาดเล็ก จำนวน 200 โรงเรียน

วัตถุประสงค์

  • ต้องการสนับสนุนให้กีฬากอล์ฟเป็นที่รู้จัก และเล่นกันอย่างแพร่หลาย เป็นกุญแจสำคัญสู่อาชีพต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เพียงแค่ “นักกอล์ฟ” เท่านั้น
  • เพื่อเพิ่มบุคคลากรในสายงานกอล์ฟให้มากขึ้นทั้งนักกีฬาและผู้ฝึกสอน รวมถึงสาขาอาชีพอื่น ๆ อีกด้วย
  • เปิดโอกาสให้เยาวชน ที่สนใจกีฬากอล์ฟ สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

การสนับสนุน

1. อุปกรณ์การซ้อม ประกอบด้วย กรงซ้อมไดรฟ์ พรม กรีนพัตต์ ชุดไม้กอล์ฟ ลูกกอล์ฟ
2. หลักสูตรที่ใช้คอนเซ็ปต์ Operation 36
3. อบรมครูพละศึกษาในโรงเรียน ให้สอนและใช้งานหลักสูตร และอุปกรณ์

วิธีการขอรับการสนับสนุน

1. คุณครูที่สนใจโครงการสามารถเขียนจดหมาย หรืออีเมลเข้ามาขอรับการสนับสนุน โดยแนบรายละเอียดของโรงเรียนว่ามีขนาดเท่าไหร่ นักเรียนกี่คนในแต่ละระดับ และให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นรับรอง

2. ส่งจดหมาย พร้อมรูปถ่ายโรงเรียน จำนวน 5 รูป ไปที่

ทรัสต์กอล์ฟ
อิมพีเรียลเวิร์ลสำโรง ชั้น 5
999 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Info@trustgolfclub.com