อบรมประกาศนียบัตร ระดับ 1 ทรัสต์กอล์ฟ

ในเดือน มิถุนายนนี้ ทรัสต์กอล์ฟเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรให้กับโปรกอล์ฟ ผู้สนใจทั่วไป นักกอล์ฟ ที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไป สำหรับบุคคลทั่วไปเริ่มตั้นตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

โดยจะเป็นหลักสูตรอบรม การใช้งานและการสอน TrustGolf Level 1 ประกอบไปด้วย

  1. RoboGolf Pro level 1
  2. V1 Sports Video Analysis level 1
  3. Full Swing Simulator and Launch Monitor level 1
  4. Swing Catalyst Level 1
  5. Virtual Green Putt Level 1
  6. Puttview level 1

ค่าอบรมปกติ 60,000 บาท พิเศษสำหรับทรัสต์กอล์ฟ 20,000 บาท สำหรับท่าน ที่สมัคร รอบ 13-14 มิย พิเศษ 15,000 บาท สิ่งที่จะได้รับหากท่านผ่านการประเมินคือ ประกาศนียบัตร 6 ใบ และหากผ่านทั้งหมด จะได้รับ TrustGolf Level 1 Coach สามารถใช้งานอุปกรณ์ในทรัสต์กอล์ฟ ได้ด้วยตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.trustgolfclub.com หรือ ติดตาม เฟสบุ๊คได้ที่ @trustgolfclub โทร 02 0748995

สามารถดาวน์โหลด Certification Outline ได้ข้างล่างนี้

Comments are closed.